இந்த மேகங்களை கடந்து Intha Mekangkalia Kadanthu

இந்த மேகங்களை கடந்து
மோசநாடு சேர்ந்திடுவோம்
இயேசுவோடு வாழ்ந்திருப்போம்
இயேசுவோடு ம்கிழ்ந்திருப்போம்

மாரநாதா அல்லேலுயா
மாரநாதா அல்லேலுயா – 2

நள்ளிரவோ அதிகாலையோ
மாலையோ நடுப்பகலோ – 2
நினையாத நேரம் வந்திடுவார்
விழிப்புடன் காத்திருப்போம் – 2

நம் மீட்பு மிக சமீபம்
தலைகளை உயர்த்திடுவோம் – 2
மணவாளன் இயேசு வருகின்றார்
மகிமையில் சேர்ந்திடுவோம் – 2

விசுவாசம் காத்து கொள்வோம்
நம் ஒட்டத்தில் ஜெயம் பெறுவோம் – 2
நீதியின் கீரிடம் தந்திடுவார்
நம் நியாயாதிபதி இயேசு – 2

நோவாவின் நாட்களைப் போல
இந்நாட்கள் மாறினதே – 2
கறைதிரை இன்றி வாழ்ந்திடுவோம்
பரிசுத்த மணவாட்டியாய் – 2


Intha Mekangkalia Kadanthu
Motsa Nadu Sernthituvom
Iyesuvodu Vazhnthirupom
Iyesuvodu Magizhnthirupom

Maranatha Alaeluya
Maranatha Alaeluya – 2

Naliravo Athikaliyo
Malaiyo Natupakalo – 2
Ninaiyatha Neram Vanthituvar
Vizhipudan Kathirupom – 2

Nam Mitpu Mika Samipam
Thalaikali Uyarthituvom – 2
Manavalan Yesu Varukinrar
Magimaiyil Sernthiduvom – 2

Visuvasam Kathu Kolvom
Otathil Jeyam Peruvom – 2
Nithiyin Kiridam Thanthituvar
Niyathipathi Yesu – 2

Novavin Natkalai Pol
Inatkal Marinathe – 2
Karai Thiraiyinri Vazhnthituvom
Parisutha Manavatiyai – 2