உங்க கூட உங்க கூட உங்க Unga Kooda Unga Kooda

உங்க கூட உங்க கூட உங்க கூட உங்க கூட
இருக்கணும் இயேசப்பா இருக்கணும்
உங்களோட உங்களோட உங்களோட உங்களோட
பேசணும் உறவாடி மகிழணும்

உம்மை விட்டுப்பிரிக்கின்ற
எதையும்நான்வெறுக்கிறேன்
உம்மோடு இணைக்கின்ற
வேதத்தையே நேசிக்கிறேன்
நேசிக்கிறேன் உம்மையே நேசிக்கிறேன்
வாஞ்சிக்கிறேன் உம் சமுகம் வாஞ்சிக்கிறேன்

உங்ககரம் பிடித்துக்கொண்டே
நடந்திட விரும்புகிறேன்
உம் மார்பில் சாய்த்துகொண்டே
பேசிடத் துடிக்கிறேன்
நேசிக்கிறேன் உம்மையே நேசிக்கிறேன்
வாஞ்சிக்கிறேன் உம் சமுகம் வாஞ்சிக்கிறேன்

துதி என்னும் நளதத்தை
உம் சிரசில் ஊற்றுவேன்
கண்ணீரால் பாதம் நனைத்து
முத்தமிட்டு மகிழுவேன்
நேசிக்கிறேன் உம்மையே நேசிக்கிறேன்
வாஞ்சிக்கிறேன் உம் சமுகம் வாஞ்சிக்கிறேன்

உம்முடைய அரவணைப்பில்
எந்நாளும்இருந்திடுவேன்
உம் மனது விரும்புவதை
எப்போதும் செய்திடுவேன்
நேசிக்கிறேன் உம்மையே நேசிக்கிறேன்
வாஞ்சிக்கிறேன் உம் சமுகம் வாஞ்சிக்கிறேன்


Unga Kooda Unga Kooda Unga Kooda Unga Kooda
Irukkanum Yesappaa Irukkanum
Ungaloeda Ungaloeda Ungaloeda Ungaloeda
Paesanum Uravaadi Magizhanum

Ummai vittu Pirikkindra
Yedhayum Naan Verukkiraen
Ummoedu Inaikkindra
Vaedhatthaiyae Naesikiraen
Naesikiraen Ummaiyae Naesikiraen
Vaanjikkiraen Um Samugam Vaanjikkiraen

Unga Karam Piditthu Kondae
Nadandhida Virumbugiraen
Um Maarbil Saaindhu Kondae
Paesida Thudikkiraen
Naesikiraen Ummaiyae Naesikiraen
Vaanjikkiraen Um Samugam Vaanjikkiraen

Thudhi Ennum NaLadhatthai
Um Sirasil Ootruvaen
KaNNeeraal Paadham Nanaitthu
Mutthamittu MagiZhuvaen
Naesikiraen Ummaiyae Naesikiraen
Vaanjikkiraen Um Samugam Vaanjikkiraen

Ummudaiya AravaNaippil
EnnaaLum Irundhiduvaen
Um Manadhu Virumbuvadhai
Eppoedhum Seidhiduvaen
Naesikiraen Ummaiyae Naesikiraen
Vaanjikkiraen Um Samugam Vaanjikkiraen