உன்னதரும் சர்வ வல்லவரும் Unnadharum Sarva Vallavarum

உன்னதரும் சர்வ வல்லவரும்
எந்தனை மறைத்திடும் நிழலும் அவர்
கர்த்தரும் அடைக்கலமும் கோட்டையும்
என் தேவனும் நான் என்றும் நம்புகிறவர்

சிறகாலே என்னை மூடிடுவார்
செட்டையாலே அடைக்கலம் தருவார்
அவரே எந்தன் கூடாரமே
இந்த இயேசு எந்தன் தாபரமே

ஆ ஆ ஆ ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை உமக்கே
ந ந ந நல்லவர் நீர் நல்லவர் நீர்
நல்லவர் நீர் இயேசுவே
ஆ ஆ ஆ அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அல்லேலுயா ஆமென்

கூப்பிடும் போதும் என் ஆபத்திலும்
என்னோடு இருந்து தப்புவிப்பவர்
நீடித்த நாட்களாய் திருப்தியாக்கி
இரட்சிப்பை எனக்கு காண்பிப்பவர்


Unnadharum Sarva Vallavarum
Endhanai Maraithidum Nizhalumavar
Kartharum Adaikkalamum Koattaiyum
En Devanum Nan Endrum Nambugiravar

Siragaale Ennai Moodiduvaar
Settaiyaale Adaikkalam Tharuvaar
Avare Endhan Koodaarame
Indha Yesu Endhan Thaabarame

Ah Ah Ah Aaradhanai
Aaradhanai Umake
Na Na Na Nallavar Neer
Nallavar Neer Yesuve
Ah Ah Ah Alleluyah
Alleluyah Amen

Kooppidumbodhum En Aabathilum
Ennodu Irundhu Thappuvippavar
Needitha Naatkalai Thirupthiyaaki
Ratchippai Enakku Kaanbippavar