உன்னை சிநேகித்தேன் Unnai Snegithaen

உன்னை சிநேகித்தேன் உன்னை போஷித்தான் – 2
உள்ளங்கையில் வரைந்து உன்னை அழகு பார்கிறேன் – நான்
உள்ளங்கையில் வரைந்து உன்னை அழகு பார்கிறேன்

பார்வைக்கு அருமையானவன் நீயே
பார்வைக்கு அருமையானவன் நீயே – 2
உள்ளங்கையில் வரைந்து உன்னை அழகு பார்கிறேன் – நான்
உள்ளங்கையில் வரைந்து உன்னை அழகு பார்கிறேன் – உன்னை

எந்தன் செயல்களெல்லாம் அருமையானவைகள்
வாழ்வில் ஒளியேற்றி வளம்பெற செய்பவர்கள் – 2
வளம்பெற செய்பவர்கள்

எந்தன் வாக்குத்தத்தம் அருமையானவைகள்
உலர்ந்த எலும்புகளை உயிர்பெற செய்பவர்கள் – 2

எந்தன் யோசனைகள் அருமையானவைகள்
என்னவே முடியாக மணலை போன்றவைகள் – 2
மணலை போன்றவைகள்


Unnai Snegithaen Unnai Boshidhaen – 2
Ullangaiyil Varaindhu Unnai Azhagu Paargindren – Naan
Ullangaiyil Varaindhu Unnai Azhagu Paargindren

Paarvaiku Arumaiyaanavan Neeye
Paarvaiku Arumaiyaanavan Neeye – 2
Ullangaiyil Varaindhu Unnai Azhagu Paargindren – Naan
Ullangaiyil Varaindhu Unnai Azhagu Paargindren – Unnai

Endhan Seyalgalellam Arumaiyaanavaigal
Vaazhvil Oliyetri Valampera Seibavaigal – 2
Valampera Seibavaigal

Endhan Vaakuthadham Arumaiyaanavaigal
Ularndha Elumbugalai Uyirpera Seibavaigal – 2

Endhan Yosanaigal Arumaiyaanavaigal
Ennave Mudiyaha Manalai Pondravaigal – 2
Manalai Pondravaiga