உம் இரக்கத்தை ஆடி Um Erakathai Aadi

உம் இரக்கத்தை ஆடி பாடுவேன்
உம் கிருபையை கொண்டாடுவேன்
உம்மை போல தெய்வம் வேற இல்லை
உம் மகிமையை நான் பாடுவேன்
எவ்வுலகெங்கும் பறை சாற்றுவேன்
எங்கள் நேசர் , மீட்பர் நீர் தானே

உந்தன் அன்பை கண்டதாலே
எந்தன் உள்ளம் உம் அன்பை பாடாதிருக்குமோ

எங்கள் கால்கள் நடனம் ஆடி துதிக்கும்
உன்னதரே உந்தன் கிருபையை பாடுவோம்
உம் தயவை பாடுவோம்
எங்கள் நாவுகள் உம்மை போற்றி துதிக்கும்
உன்னதரே உந்தன் அன்பை பாடுவோம்
உம் தயவை பாடுவோம்

என் கால்கள் நடனம் ஆடுதல்
என் கரங்கள் உம்மை உயர்த்ததே
உந்தன் அன்பால் என் வழக்கை மாறியதே
உம் கிருபையை நான் பாடுவேன்
உம் இரக்கத்தை நான் போற்றுவேன்
எந்தன் ஆசை ஏக்கம் நீர்தானே


Um Erakathai Aadi Paaduvaen
Um Kirubaiyai Kondaduvaen
Ummai Pola Dheivam Vaera Illai
Um Magimaiyai Naan Paaduvaen
Evuzhalgengum Parai Saatruvaen
Engal Naesar, Meetpar Neer Dhanae

Undhan Anbai Kandadhalae
Endhan Ullalm Um Anbai Paadaadhirukkumo

Engal Kaalgal Nadanam Aadi Thudhikum
Unnadharae Undhan Kirubaiyai Paaduvom
Um Dhayavai Paaduvom
Engal Naavugal Ummai Potri Thudhikum
Unnadharae Undhan Anbai Paaduvom
Um Dhayavai Paaduvom

En Kaalgal Nadanam Aadudhae
En Karangal Ummai Uyarththey
Undhan Anbal En Vazhkai Maariyadhey
Um Kirubaiyai Naan Paaduvaen
Um Erakathai Naan Pottruvaen
Endhan Aasai Yaekam Neerdhanae