எந்தன் உயிரே கர்த்தரை Enthan Uyire Kartharai

எந்தன் உயிரே கர்த்தரை துதி
எந்தன் உள்ளமே கர்த்தரை துதி – 2
அவர் செய்திட்ட நன்மைகளுக்காய் – 2
வாழ்நாளெல்லாம் கர்த்தரை துதி – 2

பாவங்களை மன்னித்தார்
பரிசுத்த வாழ்வு தந்தார் – உன் – 2

வியாதியின் நேரத்திலே
பூரண சுகமளித்தார்

மனதை புதிதாக்கினார்
மறுரூப வாழ்வளித்தார்

நன்மையாம் ஈவுகளை
நாள்தோறும் உனக்குத் தந்தார்

கர்த்தர் செய்த உபகாரங்கள்
எண்ணி முடியாதவைகள் – நம்


Enthan Uyire Kartharai Thuthi
Enthan Ullame Kartharai Thuthi – 2
Avar Seythitta Nanmaikalukkay – 2
Vazhnalellam Karththarai Thuthi – 2

Pavangkalai Manniththar
Parisuththa Vazhvu Thanthar – Un – 2

Viyathiyin Neraththile
Purana Sukamaliththar

Manathai Puthithakinar
Maruruba Vazhvalithar

Nanmaiyam Iivukalai
Nalthorum Unakkuth Thanthar

Karththar Seytha Upakarangkal
Enni Mutiyathavaikal – Nam