எந்தன் கன்மலையானவரே Enthan Kanmalaiyaanavarae

எந்தன் கன்மலையானவரே
என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே
வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே
மகிமைக்கு பாத்திரரே

ஆராதனை உமக்கே – 4

உந்தன் சிறகுகளின் நிழலில்
என்றென்றும் மகிழச் செய்தீர்
தூயவரே என் துணையாளரே
துதிக்குப் பாத்திரரே — ஆராதனை

எந்தன் பெலவீன நேரங்களில்
உம் கிருபை தந்தீரைய்யா
இயேசு ராஜா என் பெலனானீர்
எதற்கும் பயமில்லையே — ஆராதனை

எந்தன் உயிருள்ள நாட்களெள்லாம்
உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன்
ராஜா நீர் செய்த நன்மைகளை
எண்ணியே துதித்திடுவேன் — ஆராதனை


Enthan Kanmalaiyaanavarae
Ennai Kaakkum Theyvam Neerae
Vallamai Maatchimai Nirainthavarae
Makimaikku Paaththirarae

Aaraathanai Umakkae – 4

Unthan Sirakukalin Nilalil
Ententum Makilach Seytheer
Thooyavarae En Thunnaiyaalarae
Thuthikkup Paaththirarae — Aaraathanai

Enthan Pelaveena Naerangalil
Um Kirupai Thantheeraiyyaa
Yesu Raajaa En Pelanaaneer
Etharkum Payamillaiyae — Aaraathanai

Enthan Uyirulla Naatkalellaam
Ummai Pukalnthu Paadiduvaen
Raajaa Neer Seytha Nanmaikalai
Ennnniyae Thuthiththiduvaen — Aaraathanai