என் இயேசு இராஜன் En yesu raajan

என் இயேசு இராஜன் உயிர்த்தெழுந்தார்
அவர் மரணத்தையே ஜெயித்தெழுந்தார்
மன்னாதி மன்னன் உயிர்த்தெழுந்தார்
மண்ணுலகை மீட்க ஜெயித்தெழுந்தார்

எந்தன் பாவம் சாபம் போக்கிவிட்டார்
எந்தன் பயத்தை முற்றும் நீக்கிவிட்டார்

அல்லேலூயா ஜெயமே-என் இயேசு இராஜன்

எந்தன் வாதை நோய்கள் நீக்கிவிட்டார்
எந்தன் கலக்கம் கண்ணீர் போக்கிவிட்டார்

அல்லேலூயா ஜெயமே-என் இயேசு இராஜன்

எந்தன் தோல்வியை ஜெயமாய் மாற்றிவிட்டார்
எந்தன் குறைவை நிறைவாய் மாற்றிவிட்டார்

அல்லேலூயா ஜெயமே-என் இயேசு இராஜன்


En yesu raajan uyirththezhunthaar
Avar maranaththayae jeyiththezhunthaar
Mannathi mannan uyirthezhunthaar
Mannukagai meetka jeyithezhunthaar

Enthan pavam saapam pokkivittar
Enthan bayaththai mutrum neekkivittar

Hallelujah jeyamae-En yesu rajan

Enthan vaathai noigal neekki vittar
Enthan kalakkam kanneer pokkivittar

Hallelujah jeyamae-En yesu rajan

Enthan tholviyai jeyamaai maatri vittar
Enthan kuraivai niraivaai maatri vittar

Hallelujah jeyamae-En yesu rajan