ஒன்றும் குறைவு படாது Ondrum Kuraivupadaathu

ஒன்றும் குறைவு படாது
கர்த்தர் இயேசு நம்மோடு இருப்பதனால்

அவர் சமுகம் நம் முன் சென்றிடும்
என்றும் இளைப்பாறுதல்
தடைகள் நீக்கிவிடும்
கோட்டைகள் தகர்ந்து விடும்

தகப்பனை போல் சுமந்திடுவார்
கண்மணி போல் காப்பார்
வாதை அணுகாது
பொல்லாப்பு நேரிடாது

நன்மையினால் நிரப்பிடுவார்
கிருபை பொழிந்திடுவார்
பசும்புல் மேய்ச்சலுண்டு
அமர்ந்த தண்ணீருண்டு

எக்காளம் நாம் ஊதிடுவோம்
எதிரியை வென்றிடுவோம்
சிலுவைக்கொடி பிடிப்போம்
அல்லேலூயா பாடுவோம்
சிலுவைக்கொடி பிடிப்போம்
தேசத்தை சுதந்தரிப்போம்


Ondrum Kuraivupadaathu
Karthar Yesu Namodu Irupathaal

Avar Samugam Nam Mun Sendridum
Endrum Elaipaaruthal
Thadaigal Neeki Vidum
Kodaikal Thagarnthu Vidum

Thagapanai Pol Sumathiduvaar
Kanmani Pol Kaapaar
Vadhai Anugaathu
Polappu Naeridathu

Nanmayil Nirapiduvaar
Kirubai Pozhithiduvaar
Pasumpul Meichalundu
Amarntha Thaneerundu

Ekalam Nam Oothiduvom
Ethiriyai Vendriduvom
Siluvai Kodiyai Pidipom
Allaeluya Paduvom
Siluvai Kodiyai Pidipom
Desathai Sudhantharipom