சுத்திகரியும் சுத்திகரியும் Suthikariyum suthikariyum

சுத்திகரியும் சுத்திகரியும்
நிலைவரமான ஆவியால் நிரப்பும்

உம் இரட்சண்ய சந்தோஷத்தை தாரும்
உம் ஆவி என்னை தாங்கிட செய்யும்

என்னை கழுவும் உம் ஈசோப்பினால்
அப்பொழுது சுத்தமாவேன்
என்னை கழுவும் உம் திரு இரத்தத்தால்
அப்பொழுது சுத்தமாவேன்

உள்ளத்தில் உண்மையாய் இருக்க
நீர் விரும்பிடும் தெய்வமல்லோ
உம் விருப்பத்தை நிறைவேற்றிட
என்னை கழுவும் உம் ஈசோப்பினால்

என் பாவங்கள் ஒன்றையும் பாரா
பரிசுத்தமான தெய்வமல்லோ
பாவ மன்னிப்பை நான் பெற்றிட
என்னை கழுவும் உம் ஈசோப்பினால்


Suthikariyum suthikariyum
Nilaivaramaana aaviyal nirappum

Um ratchanya sandhoshathai thaarum
Um aavi ennai thaangida seiyum

Ennai kazhuvum um eesopinaal
Appozhudhu suthamaaven
Ennai kazhuvum um thiru rathathaal
Appozhudhu suthamaaven

Ullathil unmaiyai irukka
Neer virumbidum deivamallo
Um virupathai niraivetrida
Ennai kazvum um eesopinaal

En paavangal ondrayum paara
Parisuthamaana deivamallo
Paava mannipai naan petrida
Ennai kazhuvum um eesopinal