ஜெபத்திலே வல்லமை Jepaththile vallamai

ஜெபத்திலே வல்லமை உண்டு சகோதரனே உங்க
ஜெபத்திலே வல்லமை உண்டு சகோதரியே
ஐந்து நிமிஷமோ பத்து நிமிஷமோ
அரை மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ
நேரத்தை ஒதுக்கி ஜெபித்து தான் பாருங்களே
நீங்க நிச்சயம் ஜெயத்தை பெறுவீங்க
நீங்க நிச்சயம் ஜெயத்தை பெறுவீங்க

ஜெபித்தால் தான் வெற்றி பெற முடியும் முடியும்
ஜெபித்தால் தான் பெலன் பெற முடியும் முடியும்
ஐந்து நிமிஷமோ பத்து நிமிஷமோ
அரை மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ
நேரத்தை ஒதுக்கி ஜெபித்து தான் பாருங்களே
நீங்க நிச்சயம் ஜெயத்தை பெறுவீங்க
நீங்க நிச்சயம் ஜெயத்தை பெறுவீங்க

ஜெபித்தால் தான் ஊழியம் செய்ய முடியும் முடியும்
ஜெபித்தால் தான் உயர்வு பெற முடியும் முடியும்
ஐந்து நிமிஷமோ பத்து நிமிஷமோ
அரை மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ
நேரத்தை ஒதுக்கி ஜெபித்து தான் பாருங்களே
நீங்க நிச்சயம் ஜெயத்தை பெறுவீங்க
நீங்க நிச்சயம் ஜெயத்தை பெறுவீங்க


Jepaththile vallamai untu sakotharane ungka
jepaththile vallamai untu sakothariye
ainthu nimishamo paththu nimishamo
arai mani neramo oru mani neramo
neraththai othukki jepiththu than parungkale
ningka nissayam jeyaththai peruvingka
ningka nissayam jeyaththai peruvingka

jepiththal than verri pera mutiyum mutiyum
jepiththal than pelan pera mutiyum mutiyum
ainthu nimishamo paththu nimishamo
arai mani neramo oru mani neramo
neraththai othukki jepiththu than parungkale
ningka nissayam jeyaththai peruvingka
ningka nissayam jeyaththai peruvingka

jepiththal than uuzhiyam seyya mutiyum mutiyum
jepiththal than uyarvu pera mutiyum mutiyum
ainthu nimishamo paththu nimishamo
arai mani neramo oru mani neramo
neraththai othukki jepiththu than parungkale
ningka nissayam jeyaththai peruvingka
ningka nissayam jeyaththai peruvingka