ஜெபமே ஜெபமே Jepame jepame

ஜெபமே ஜெபமே
ஜெயத்தை தந்திடும் ஜெபமே
முடியாதது ஒன்றுமில்லை
ஜெபம் தான் ஜெயம் தருமே
முடியாதது ஒன்றுமில்லை
ஜெபித்து ஜெயம் பெறுவேன்
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

இரும்பு தாழ்பாழ்களை
முறித்து போடும் ஜெபம்
வெங்கலக் கதவை உடைத்துப் நொறுக்கும்
வல்லமையுள்ள ஜெபம்

சர்ப்பங்கள் தேள்களையும்
மிதித்துப் போடும் ஜெபம்
சிங்கத்தின் வாயை அடைக்கும் ஜெபமே
வல்லமையுள்ள ஜெபம்

போராடி ஜெபிக்கும் போது
ஜெயத்தை தந்திடும் ஜெபம்
பேய்களை விரட்டி நோய்களை அகற்றும்
வல்லமையுள்ள ஜெபம்


Jepame jepame
jeyaththai thanthitum jepame
mutiyathathu onrumillai
jepam than jeyam tharume
mutiyathathu onrumillai
jepiththu jeyam peruven
alleluya alleluya
alleluya alleluya

irumpu thazhpazhkalai
muriththu potum jepam
vengkalak kathavai utaiththup norukkum
vallamaiyulla jepam

sarppangkal thelkalaiyum
mithiththup potum jepam
singkaththin vayai ataikkum jepame
vallamaiyulla jepam

porati jepikkum pothu
jeyaththai thanthitum jepam
peykalai viratti noykalai akarrum
vallamaiyulla jepam