தேவனே நீர் என்றும் Devanae Neer Endrum

தேவனே நீர் என்றும் நல்லவர்
சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் – 2
ஆகாதது ஒன்றுமில்லையே – உம்மால்
கூடாதது எதுவுமில்லையே – 2

எனக்காக முன் குறித்த யாவையும்
தவறாமல் நிறைவேற்றி முடித்திடுவீர்- 2
சகலமும் நன்மைக்கு தானே
வல்ல தேவன் நீர் செய்வதெல்லாம் – 2

நான் செல்லும் பாதைகள் யாவையும்
நன்றாக என்றும் அறிந்தவரே- 2
பொன்னாக என்னை மாற்றுவீர்
தினம் அன்பாக என்னை நடத்துவீர் – 2

என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறீர்
என் கண்கள் காண மீண்டும் நீர் வந்திடுவீர் – 2
மகிமையில் என்னை சேர்த்திட
ஆத்ம நேசர் நீர் வேகம் வருவீர் – 2


Devanae Neer Endrum Nalavar
Sagalathaiyum Seiya Valavar – 2
Agathathu Onrumilayea – Ummal
Kudathathu Ethuvumilayea – 2

Enakaga Mun Kuritha Yavaiyum
Thavaramal Niraivetri Mudithiduveer – 2
Sagalamum Nanmaiku Thanea
Valla Devan Neer Seivathelam – 2

Naan Sellum Paathaikal Yavaiyum
Nanraga Enrum Arithavararea – 2
Ponaga Ennai Matruver
Dhinam Anbaga Ennai Nadathuver – 2

En Meetpar Uyirodu Erukitrer
En Kangal Kana Meendum Neer Vanthiduver – 2
Magimaiyil Ennai Serthida
Athma Nesar Neer Vegam Varuver – 2