நன்றி இயேசுவே உம் Nandri Yesuvae Um

நன்றி இயேசுவே உம் அன்பிற்கே
நன்றி இயேசுவே உம் கிருபைக்கே

ஜீவனைத் தந்தீரே ஜீவனாக வந்தீரே
ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் போற்றி போற்றி பாடுவேன்

கைவிடாமல் காத்தீரே கன்மலைமேல் வைத்தீரே
கருத்துடன் பாடுவேன் கர்த்தாவே உம் அன்பினை

அளவில்லா ஆனந்தம் அனுதினமும் தந்தீரே
ஆவியோடு பாடுவேன் அன்பரே உம் நேசத்தை

சிறுமையான எந்தன் மேல் சிந்தை வைத்து காத்தீரே
என்னை நீர் நினைத்திட தகுதி ஒன்றும் இல்லையே


Nandri Yesuvae Um Anpirke
Nandri Yesuvae Um Kirupaike

Jeevanaith Thanthire Jeevanaka Vanthire
Jeevanula Nalelam Potri Potri Paduven

Kaividamal Kathire Kanmalaimel Vaithire
Karuthudan Paduven Karthave Um Anpinai

Alavila Anantham Anuthinamum Thanthire
Aviyodu Paduven Anpare Um Nesathai

Sirumaiyana Enthan Mel Sinthai Vaithu Kathire
Ennai Neer Ninaithida Thakuthi Onrum Illaiye