நம்ம இயேசு ராஜா Namma iyesu raja

நம்ம இயேசு ராஜா கட்கும் பங்களா
அதில் நிரந்தரமாய் என்றும் தங்கலாம்
ஆடலாம் பாடலாம் நடனமாடி துதிக்கலாம்
ஆடலாம் பாடலாம் நடனமாடி துதிக்கலாம்

தட்டிப் பறித்து கொள்ளையடிக்கும்
கொள்ளையன் அங்கில்லே
தடுத்து நிறுத்தி கேள்வி கேட்கும்
செக்போஸ்ட் அங்கில்லே
கொத்தனாரில்லே அங்கே சித்தாளுமில்லே
நம்ம இயேசு ராஜா கட்டும் பங்களா

நிலையில்லா உலக வீட்டின்
பாடுகள் அங்கில்லே தேவன் கட்டிய
நித்திய வீடு நமக்கு சொந்தமே
ஏழையுமில்லே பணக்காரணுமில்லே அங்கு
எல்லாமே இன்ப மயம் தான்

ஒளிவீசும் வெளிச்சமாக இயேசு நிற்பாரு
பளிச்சிடும் வெண்ணாடை தரித்து நிற்பாடு
பளிங்குத் தரையிலே நம் பாதம் பாயுமே
இயேசுவோடு வாழ்ந்திருப்போம்


Namma iyesu raja katkum pangkala
athil nirantharamay enrum thangkalam
aatalam patalam natanamati thuthikkalam
aatalam patalam natanamati thuthikkalam
thattip pariththu kollaiyatikkum

kollaiyan angkille
thatuththu niruththi kelvi ketkum
sekpost angkille
koththanarille angke siththalumille
namma iyesu raja kattum pangkala

nilaiyilla ulaka vittin
patukal angkille thevan kattiya
niththiya vitu namakku sonthame
eezhaiyumille panakkaranumille angku
ellame inpa mayam than

olivisum velissamaka iyesu nirparu
palissitum vennatai thariththu nirpatu
palingkuth tharaiyile nam patham payume
iyesuvotu vazhnthiruppom angka