நீர் என் கேடகம் Neer en kedagam

நீர் என் கேடகம்
என் மகிமையும் நீரே
தலையை உயர்த்துபவர் நீர்
என் தலை நிமிர செய்பவர் நீர்

என்னை ஆசிர்வதித்தீரே
உம் காருண்யத்தாலே
என்னை சூழ்ந்து கொண்டீரே
கேடகமாய் – (2)

உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன்
செவி கொடுத்தீரே
சத்தமிட்டு கூப்பிட்டேன்
பதில் கொடுத்தீரே
கர்த்தரே நீரே என்னை தங்குகுறீர்
தேவனே நீரே என்னை சுமக்கின்றீர்

பக்தியுள்ளவனை தெரிந்துகொண்டீரே
நீதிமானாக மாற்றிவிட்டீரே
நெருக்கத்தில் இருந்த என்னை விடுவித்தீர்
விசாலத்தில் என்னை நிறுத்தினீர்


Neer en kedagam
En magimaiyum neerae
En thalaiyaiy uyarthubavar neer
En thalai nimira seibavar neer

Ennai aasirvathitheerae
Um karunyathalae
Ennai sooznthu kondeerae
Kedagamaaaaiiii – (2)

Ummai Noki koopitaen
Sevi kodutheerae
Sathamitu koopitaen
Pathil kodutheerae
Kartharae neerae ennai thangugureer
Devanae neerae ennai sumakindreer

Bhakthiullavanai therindhukondeerae
Neethimanaga matriviteerae
Nerukathil irundha ennai viduvitheer
Visalathelae ennai niruthineer