பசும் பொன் மங்கி Pasum Pon Mangi Ponathy

பசும் பொன் மங்கி போனதை
தங்கங்கள் மண்ணானதே
எங்கள் தேவா மனமிரங்கும்
எங்கள் மீது மனமிரங்கும்

சிற்றின்ப மயக்கத்தினால்
சிலுவை பாதை மறந்தோம்
உலகத்தின் நேசத்தினால்
உன்னத பிரதிஷ்டை இழந்தோம்

ஆடம்பர ஆசையினால்
அர்ப்பண வாழ்வை மறந்தோம்
அதி அன்பு குறைந்ததையா
அனல் மூட்டி எழும்புமையா

நெரிந்த நாணலையும்
முறித்திடவே மாட்டீர்
மங்கி எரியும் திரியை
அணைத்திடவே மாட்டீர்


Pasum Pon Mangi Ponathy
Thangangal Mannanathy
Engal Deva Manamirangum
Engal Methu Manamirangum

Sitrinba Mayakathinal
Siluvai Paathai Maranthom
Ulagathin Nesathinal
Unatha Prathistai Ezhanthom

Adambara Asaiyinal
Arpana Vazhvai Maranthom
Adhi Anbu Kurainthaiya
Anal Muti Ezhumbumaiya

Nerintha Nanalaiyum
Murithidavea Matiner
Mangi Erium Thiriyai
Anaithidave Mater