பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம் Pirasannam theva pirasannam

பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம்
பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னமெ
பிரசன்னம் தாருமே இந்த நாளில் இயேசுவே
உந்தன் இனிய பிரசன்னத்தாலே என்னை
நிறைத்து நடத்துமே

மகிமையின் பிரசன்னமே
பரலோக பிரசன்னமே
ஆட்கொள்ளுமே உந்தன் பிரசன்னத்தால்
ஆவியில் அனல் பெறவே

உடைத்து நொறுக்கிடுமே
உந்தன் உன்னத பிரசன்னத்தால்
பரம தரிசன பிரசன்னத்தால்
என்னை மறுரூபமாகிடுமே

வல்லமையின் பிரசன்னமே
வழிந்தோடும் பிரசன்னமே
நிரப்பிடுமே உந்தன் பிரசன்னத்தால்
உம் மகிமையில் மூழ்கிடவே


pirasannam theva pirasannam
pirasannam theva pirasanname
pirasannam tharume intha nalil iyesuve
unthan iniya pirasannaththale nennai

niraiththu nataththume
makimaiyin pirasanname
paraloka pirasanname
aatkollume unthan pirasannaththal
aaviyil anal perave

utaiththu norukkitume
unthan unnatha pirasannaththal
parama tharisana pirasannaththal
ennai marurupamakitume

vallamaiyin pirasanname
vazhinthotum pirasanname
nirappitume unthan pirasannaththal
um makimaiyil muzhkitave