பிள்ளை நான் தேவ பிள்ளை Pillai Naan Dhaeva Pillai Naan

பிள்ளை நான் தேவ பிள்ளை நான்
பாவி அல்ல பாவி அல்ல
பாவம் செய்வது இல்ல
இனி பாவம் செய்வது இல்ல -2

கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தால்
பிள்ளையானேன் பிதாவுக்கு -2
(நான்) தரித்துக்கொண்டேன் இயேசுவை -2
அவருக்குள் வாழ்கின்றேன் -2

அல்லேலுயா ஆனந்தமே
அல்லேலுயா பேரின்பமே -2 -பிள்ளை நான்

ஒரே ஒருதரம் இயேசு அன்று
சிலுவையில் பலியானதால் -2
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டேன் -2
இறைமகனா(ளா)கிவிட்டேன் -2 -அல்லேலுயா

உலகமே அன்று தோன்றும் முன்னால்
முன் குறித்தீரே என்னை -2
குற்றமற்ற மகனா(ளா)க -2
தூய வாழ்வு வாழ -2 -அல்லேலூயா

புதியதோர் வழியை திறந்து வைத்தீர்
கல்வாரி சிலுவையினால் -2
திரைச்சீலை கிழிந்தது அன்று -2
நுழைந்தோம் உம் சமுகம் -2 -அல்லேலூயா


Pillai Naan Dhaeva Pillai Naan
Paavi Alla Paavi Alla
Paavam Seivadhu Illa
Ini Paavam Seivadhu Illa – 2

Kiristhuvai Patrum Visuvaasathaal
Pillaiyaanaen Pidhaavukku – 2
Naan Tharithukondaen Yaesuvai
Avarukkul Vaazhgindraen

Alleluia Aanandhamae
Alleluia Paerinbamae – 2 – Pillai Naan

Orae Orutharam Yaesu Andru
Siluvaiyil Baliyaanadhaal – 2
Parisuthamaakappattaen – 2
Iraimaganaa(laa)givittaen – 2 – Alleluia

Ulagamae Andru Thoandrum Munnaal
Mun Kuritheerae Ennai – 2
Kutramatra Maganaa(laa)ga -2
Thooya Vaazhvu Vaazha – 2 – Alleluia

Puthiyathoar Vazhiyai Thirandhu Vaitheer
Kalvaari Siluvaiyinaal – 2
Thiraicheelai Kizhindhadhu Andru – 2
Nuzhaindhoam Um Samugam – 2 – Alleluia