பெலத்தினால் அல்ல Belathinaal Alla

பெலத்தினால் அல்ல
பராக்கிரமம் அல்ல
ஆவியினால் ஆகும்
என் தேவனால் எல்லாம் கூடும்- 2

ஆகையால் துதித்திடு
ஊக்கமாய் ஜெபித்திடு
வசனம் பிடித்திடு
பயத்தை விடுத்திடு
– பெலத்தினால்

அவனிடம் இருப்பதெல்லாம்
மனிதனின் புயம் அல்லவா
நம்மிடத்தில் இருப்பதுவோ
நம் தேவனின் பெலனல்லவா -2
– ஆகையால்

கர்த்தர் செய்ய நினைத்துவிட்டால்
அதற்க்கொரு தடையில்லையே
மனிதனால் முடியாதது
நம் தேவனால் முடிந்திடுமே -2
– ஆகையால்

இன்று கண்ட எகிப்தியனை
என்றும் இனி காண்பதில்லை
கர்த்தர் யுத்தம் செய்திடுவார்
நீங்கள் ஒன்றும் செய்வதில்லை -2
– ஆகையால்

அநேகரை கொண்டாகிலும்
கொஞ்சம்பேரை கொண்டாகிலும்
இரட்சிப்பது தடையுமல்ல
நம் தேவனுக்கு தடையுமில்லை -2
– ஆகையால்


Belathinaal Alla Baraakkiramam Alla
Aaviyinaal Aagum – En
Devanaal Ellaam Koodum – 2

Aagaiyaal Thuthithidu Vookkamaai Jebithidu
Vasanam Pidithidu Bayathai Viduthidu – 2

Belathinaal Alla Baraakkiramam Alla
Aaviyinaal Aagum – En
Devanaal Ellaam Koodum

Avanidam Iruppadhellaam
Manidhanin Puyam Allavaa
Nammidathil Iruppadhuvo
Nam Devanin Belan Allavaa – 2

Aagaiyaal Thuthithidu Vookkamaai Jebithidu
Vasanam Pidithidu Bayathai Viduthidu – 2

Belathinaal Alla Baraakkiramam Alla
Aaviyinaal Aagum – En
Devanaal Ellaam Koodum

Karthar Seiyya Ninaithuvittaal
Adharkkoru Thadai illaiyae
Manidhanaal Mudiyaadhadhu
Nam Devanaal Mudindhidumae – 2

Aagaiyaal Thuthithidu Vookkamaai Jebithidu
Vasanam Pidithidu Bayathai Viduthidu – 2

Belathinaal Alla Baraakkiramam Alla
Aaviyinaal Aagum – En
Devanaal Ellaam Koodum

Indru Kanda Egipthiyanal
Endrum Ini Kaanbadhillai
Karthar Uththam Seidhiduvaar
Neengal Ondrum Seivadhillai – 2

Aagaiyaal Thuthithidu Vookkamaai Jebithidu
Vasanam Pidithidu Bayathai Viduthidu – 2

Belathinaal Alla Baraakkiramam Alla
Aaviyinaal Aagum – En
Devanaal Ellaam Koodum

Anegarai Kondaagilum
Konjam Perai Kondaagilum
Ratchippadhu Kadinamillai
Nam Devanukku Thadaiyum illai – 2

Aagaiyaal Thuthithidu Vookkamaai Jebithidu
Vasanam Pidithidu Bayathai Viduthidu – 2

Belathinaal Alla Baraakkiramam Alla
Aaviyinaal Aagum – En
Devanaal Ellaam Koodum