மேன்மை பாராட்டுவேன் நான் Maenmai Paaratuvaen Naan

மேன்மை பாராட்டுவேன் நான்
மேன்மை பாராட்டவேனே – 2
இயேசுவின் அன்பினையே
மேன்மை பாராட்டுவேன் – என்
இயேசுவின் அன்பினையே
மேன்மை பாராட்டுவேன்

சிலுவை எந்தன் மேன்மை
சிலுவை எந்தன் அடைக்கலம் – 2
ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே ஸ்தோத்திரம்
சிலுவைநாதரே ஸ்தோத்திரம் – 2

சிலுவையில் அரையுண்டேன் நான்
சிலுவையில் அரையுண்டேன் – இனி
நானல்ல இயேசுவே என்னில்
என்றும் அவரைக் காட்டிடுவேன்

சிலுவையை சுமந்திடுவேன் நான்
சிலுவையை சுமந்திடுவேன் – இனி
இயேசுவின் மகிமைக்காய் நானே
என்றும் பாடுகள் சகித்திடுவேன்


Maenmai Paaratuvaen Naan
Maenmai Paaratuvenae -2
Yesuvin Anbinaiyae
Maenmai Paaratuvaen – En
Yesuvin Anbinaiyae
Maenmai Paaratuvaen

Siluvai Enthan Maenmai
Siluvai Enthan Adaikalam-2
Sthothiram Yesuvae Sthothiram
Siluvai Naatharae sthothiram

Siluvaiyil Araiyundean Naan
Siluvaiyil Araiyundean- Ini
Naanalla Yesuvae Ennil
Entrum Avarai Kaattiduvean

Siluvaiyai Sumanthiduvean Naan
Siluvaiyai Sumanthiduvaen – Ini
yESUVIN Magimaikai Naanae
Entrum Paadugal Sakithiduvaen