யூதேய நாட்டிலே YUDHEYA NAATILEY

யூதேய நாட்டிலே
பெத்லகேம் ஊரிலே
மரி அன்னை மடியிலே
பாலன் இயேசு பிறந்தாரே

சத்திரத்தில் இடமில்லை
சின்ன இயேசு பாலனை
துணிகளில் சுற்றியே
முன்னணையில் கிடத்தினர்

தொழுவத்தின் நடுவிலே
பாலன் இயேசு உறங்கவே
தாலாட்டு பாடுவோம்
தூங்கு பாலா தூங்கிடு


YUDHEYA NAATILEY
BETHAHEM OORILEY
MARI ANNAI MADIYILEY
PAALAN YESU PIRANDHAREY

SATHIRATHIL IDAMILLAI
CHINNA YESU PAALANAI
THUNIGALIL SUTRIYEY
MUNNANAYIL KIDATHINAR

THOZHUVATHIN NADUVILEY
PAALAN YESU URANGAVEY
THAALAATTU PAADUVOM
THOONGU PAALAA THOONGIDU