ராஜ ராஜன் பிறந்தாரே Raja rajan pirantharae

ராஜ ராஜன் பிறந்தாரே-4
செம்மேனி அழகு வாய்ந்தவர்
செம்பாவம் போக்க வந்தவர் -2
முன்னனை மீதினில் வந்ததுதித்தார்
வந்ததுதித்தார்-ராஜ ராஜன்

பாவத்தின் வாழ்க்கையை மாற்ற வந்தவராம்
பரலோகத்தில் நம்மையும் சேர்க்க வந்தவராம்-2
கந்தை கோலமாக தேவன்
கன்னி வயிற்றினில் பிறந்தாரே
நிந்தை யாவும் நீக்கிடவே
நீதி தேவன் பிறந்தாரே-ராஜ ராஜன்

வானமும் பூமியும் நடுங்கும் நாமம் இவர்
இந்த நானிலம் தன்னிலே வந்ததுதித்தாரே-2
விண்ணின் தூதர் பாட்டுப்பாட
விண்ணின் மைந்தன் பிறந்தாரே
இயற்கையும் அவர் அழகைப்பாட
இயேசு பாலன் பிறந்தாரே-ராஜ ராஜன்


Raja rajan pirantharae-4
Chemmeni azhagu vainthavar
Sembavam pokka vanthavar-2
Munnanai meetheenil vanthuthithar
Vanthuthithar -raja rajan

Paavathin vazhkaiyai matra vanthavaram
Paralogathil nammaium serkka vanthavaram -2
Kandhai kolamaga devan
Kanni vairtil pirantharae
Nindhai yavum nikidavae
Neethi devan pirantharae – Raja rajan

Vaanamum boomium nadungum naamam ivar
Indha naanilam thannilae vanthuthitharae -2
Vinnil thuthar pattu pada
Vinnin mainthan pirantharae
Iyarkaium avar azhagai paada
Yeasu balan pirantharae – Raja rajan