வறண்ட நிலங்கள் நீரூற்றாகும் VARANDA NILANGAL NEERUTTRAAHUM

வறண்ட நிலங்கள் நீரூற்றாகும்
கர்த்தர் என் பட்சம் இருந்தால் வனாந்திரம் புல்
வெளியாகிடும் கர்த்தர் என்னோடு நடந்தால்
தீமை தொடருவதில்லை, வாதை அணுகுவதில்லை – 2

மேய்ப்பனே நல் மேய்ப்பனே
நீர் என்னோடிருந்தால் தாழ்ச்சி இல்லையே – 2

நெரிந்த நாணலை முறித்து போடாதவர்
மங்கி எரியும் திரியை அனைந்திடாமல் காப்பவர் – 2
இதயம் நெருக்கப்படுகையில் இதமாய் என்னை தாங்கினீர்
ஆத்துமா தொய்ந்து போகையில்
காயம் கட்டி குணமாக்கினீர் — மேய்ப்பனே

கால்கள் இடறுகையில் நீர் என்னை தாங்கினீர்
சேதமனுகாமல் தூதரை அனுப்பி என்னை ஏந்துனீர் – 2
பொல்லாங்கன் எய்திட்ட அம்புக்கும் கர்த்தனே என்னை தப்புவித்தீர்
மறைவாய் வைத்த கண்ணிக்கும்
விலக்கி என்னை மீட்டெடுத்தீர் — மேய்ப்பனே


VARANDA NILANGAL NEERUTTRAAHUM
KARTHAR EN PATCHAM IRUNTHAAL
VANAANTHIRAM PUL VELIYAAHIDUM
KARTHAR ENNODU NADANTHAAL
THEEMAI THODARUVATHILLAI
VAATHAI ANUHUVATHILLAI – 2

MEIPANAE NAL MEIPANAE
NEER ENNODIRUNTHAL THAALCHI ILLAIYAE – 2

NERINTHA NAANALAI
MURITTHU PODAATHAVAR
MANGI ERIYUM THIRIYAI
ANAINDHIDAAMAL KAAPPAVAR – 2
ITHAYAM NERUKKAPPADUKAYIL
ITHAMAAI EMMAI THAANGINEER
AATTHUMAA THOINTHU POKAIYIL
KAAYAM KATTI KUNAMAAKKINEER

KAALHAL IDARUKAYIL
NEER ENNAI THAANGINEER
SETHAMANUKAAMAL THOOTHARAI
ANUPPI ENNAI EANTHINEER – 2
POLLAANGAN EITHITTA AMBUKKUM
KARTHANAE ENNAI THAPPUVITTHEER
MARAIVAAI VAITTHA KANNIKKUM
VILAKKI ENNAI MEETEDUTTHEER