வாழ்க்கையில் நீ இழந்து VALKAIYIL NEE EZHANTHU

வாழ்க்கையில் நீ இழந்து போனாயோ
நீ தோற்று போனாயோ
கஷ்டத்தில் சோர்ந்து போனாயோ
உன் மனதில் நீ திடன் கொண்டிரு

நம்மை சுற்றிலும் நெருக்கம்
வந்தாலும் ஒடுங்கி போவதில்லை
கலக்கம் நாம் அடைந்தாலும்
மனம் உடைவதில்லை (2)

எல்லாவற்றிலும் இனி மேலும்
என் இயேசு போதுமே
எல்லாருக்கும் என் இயேசு போதுமே
எந்நேரத்திலும் இப்போதும்
எக்காலத்திலும் என் இயேசு போதுமே

தனியாய் நீ புலம்புகின்றாயோ
நீ அழுகின்றாயோ
வேதனை துரத்திடுதோ
உன் மனதில் நீ திடன் கொண்டிர
துன்பம் நம்மை சூழ்ந்தாலும்
கை விட படுவதில்லை
கீழே நம்மை தள்ளினாலும்
மடிந்து போவதில்லை– எல்லாவற்றிலும்


VALKAIYIL NEE EZHANTHUPONAYO,
NEE THOTTRUPONAYO
KASHTATHIL SORNTHUPONAYO
UN MANATHIL NEE DHIDAN KONDIRU

NAMMAI SUTRILUM NERRUKUM
VANTHALUM ODINGIPOVATHILLAI
KALLAKAM NAAM ADAINTHALUM
MANAM UDAIVATHILLAI

ELLAVATRILUM YEN YESU PODHUME
INIMAELUM YEN YESU PODHUME
ELLORUKUM YEN YESU PODHUME
ENERAETHILUM YEN YESU PODHUME
IPPOTHUM YEN YESU PODHUME
EKKALATHILUM YEN YESU PODHUME

THANIYAI NEE PULAMBUGINRAYO,
NEE ALZHUKINDRAYO,
VEDANAI THURATHIDUTHO
UN MANATHIL NEE DHIDAN KONDIRU
THUNBAM NAMMAI SOOLZTHALUM
KAI VIDA PADUVATHILLAI
KEELAE NAMMAI THALLINALUM
MADINTHU POVATHILLAI

ELLAVATRILUM YEN YESU PODHUME
INIMAELUM YEN YESU PODHUME
ELLORUKUM YEN YESU PODHUME
ENERAETHILUM YEN YESU PODHUME
IPPOTHUM YEN YESU PODHUME

EKKALATHILUM YEN YESU PODHUME