அழுகையை களிப்பாய் Azhugai Kalipai

அழுகையை களிப்பாய் மாற்றினீரையா
புலம்பலை எல்லாம் நீக்கினீரையா
ஆறுதலாய் வந்தீரையா
காயங்களை ஆற்றிநீரையா

தனிமையிலே அழுத நேரத்திலே
உம்மையன்றி என்னை அறிந்தவர் யார்
கண்ணீர் மாற்றினீர் கவலைபோக்கினீர்
உள்ளம் மகிழ்ந்து பாடிட செய்தீர்

என் இதயம் உம்மை நம்பியது
உம் தயவோ என்னை சூழ்ந்து கொண்டது
உதவி செய்தீரே உயர்த்தி வைத்தீரே
உம்மை பாடிடும் உள்ளம் தந்தீரே

என் பெலன் எந்தன் கேடகமே
என் தலையை நிமிர செய்பவரே
ஆசை ஆசையாய் உம்மை பாடுவேன்
எந்தன் இயேசையா உம்மை நேசிப்பேன்

Azhugai Kalipai Matrineraiya
Pulambalai Ellam Nekineraiya
Aruthalai Vantheraiya
Kayangalai Atrineraiya

Thanimayilea Azhutha Nerathil
Ummaiyanri Ennai Arinthavar Yar
Kaner Matriner Kavalaipokiner
Ullam Magizhthu Padida Seither

En Ithayam Ummai Nambiyathu
Um Thayavo Ennai Suzhthu Kondathu
Udavi Seithirea Yuarthi Vaitherea
Ummai Padidum Ullam Thantherea

En Belan Enthan Kedagamea
En Thalaiyai Nimira Seipavarea
Asai Asaiyai Ummai Paduven
Enthan Yesaiya Ummai Nesipen