ஆடிப் பாடி உம்மை Aadi Padi Ummai

ஆடிப் பாடி உம்மை ஆராதிப்பேன்
ஆனந்தமாக உம்மை ஆராதிப்பேன் – 2

ஆராதனை உமக்கே – 8

செங்கடல் எதிரிட்டாலும்
பாதைகள் அடைப்பட்டாலும் – 2
சேனைகளின் கர்த்தரே
புது வழியை திறந்திடுவார் – 2

ஜெயம் என்றும் நமக்கே – 4

சத்துரு எழும்பினாலும்
எதிர்த்து போரிட்டாலும் – 2
பலத்தால் என்னை நிரப்பி
வழியை செவ்வையாக்குவார் – 2

ஜெயம் என்றும் நமக்கே – 4

போராட்ட வேலைகளிலும்
நிந்தைகள் சூழ்ந்த போதும் – 2
எக்காளத்தை எடுத்து
எரிகோவை தகர்த்திடுவேன்
துதியின் சத்தம் உயர்த்தி
எரிகோவை தகர்த்திடுவேன்

ஜெயம் என்றும் நமக்கே – 4


Aadi Padi Ummai Aarathipaen
Aanathamaga Ummai Aarathipaen – 2

Aarathanai Umakkae – 8

Sengadal Ethirittalum
Paathaigal Adaipattalum – 2
Seanaigalin Kartharae
Puthu Vazhiyai Thiranthiduvaar – 2

Jayam Entrum Namakkae – 4

Sathuru Ezhumbinalum
Ethirittu Porittalum – 2
Bealathal Ennai Nirappi
Vazhiyai Sevvaiyakkuvaar – 2

Jayam Entrum Namakkae – 4

Poratta Vealaikalilum
Ninthaigal Suzhuntha (Sulntha) Pothum – 2
Ekkalathai Eduthu
Erikovai Thakarthiduvean
Thuthiyin Satham Uyarthi
Erikovai Thakarthiduvaen

Jeyam Entrum Namakkae – 8