இலவசமாய் கிருபையினால் ilavasamaai Kirubayinaal

இலவசமாய் கிருபையினால்
என்னை நீதிமானாக்கினீரே
நிர்மூலமாகாமல் இம்மட்டும் காத்தது
அப்பா உம் கிருபைதானே
நன்றி(2) ஐயா, கோடி நன்றி ஐயா

உலகத்தின் பின்னே ஓடிக்கொண்டிருந்தேன்
தேடி வந்தீரய்யா
ஆஸ்தியும் ஐசுவரியமும் அழிந்திடும்
ஒருநாள் அறிவை தந்தீரய்யா
கீழானதையல்ல மேலானதை நாடு
என்று சொன்னீரய்யா

பாவத்தின் கறைகளால் நிறைந்த
இவ்வுலகில் பரிசுத்தம் தந்தீரய்யா
பாவத்தை எதிர்க்க ஒவ்வொருநாளும்
பெலனை தந்தீரய்யா
காண்கின்ற உலகமல்ல காணாத
பரலோகம்தான் உனக்கு என்றீரய்யா

என் சுயநீதியெல்லாம் அழுக்கான
கந்தை உணர செய்தீரய்யா
அழுக்கு உடை அகற்றி அழகான
வெண்ணாடை எனக்கு தந்தீரய்யா
மானத்தை காத்திடும் உன் வஸ்திரம்
காத்திடு என்று சொன்னீரய்யா


ilavasamaai Kirubayinaal
Ennai Neethimaanaakineerae
Nirmoolamaagaamal Immattum Kaathathu
Appa Um Kirubaithane
Nantri, Nantri Iyya
Kodi Nantri Iyya

Ulagathin Pinney Odikondirunthene
Thedi Vantheeraiyya
Aasthium Aiswaryamum Azinthidum Orunalz
Arivai Thantheeraiyya
Keelzaanathaiyalla Melaanathai Naadu
Entru Sonneeraiyya

Paavathin Karaigalaal Niraintha Ivvulagil
Parisutham Thantheeraiyya
Paavathai Ethirkka Ovvoru Naalum
Belanai Thantheeraiyya
Kaangintra Ulagamalla
Kaanaatha Paralogamthaan
Unakku Enteeraiyya

En Suya Neethiyellam Azukkaana Kanthai
Unara Seitheeraiyya
Azukku Udai Agatri Alagaana Vennaadai
Enakku Thandeeraiyya
Maanathai Kaathidum Un Vastram
Kaathidu Entru Sonneeraiyya