உம்மைத்தான் பாடுவேன் Ummaiththan patuven

உம்மைத்தான் பாடுவேன்
உயிர் தந்த தெய்வமே
உமக்காய் ஓடுவேன்
உயிருள்ள நாளெல்லாம்
ஆராதனை ஆராதனை
தகப்பனே உமக்குத்தான்

உமது சித்தத்தால் உலகமே வந்தது
உமது இரத்தத்தால் விலை கொடுத்து மீட்டீா்

நீரே சிருஷ்டித்தீர், காண்கின்ற அனைத்தையும்
நீரே படைத்தீர், வானம் பூமி அனைத்தும்

கர்த்தாவே உமக்கு அஞ்சாதவன் யார்?
உம் பெயரைப் புகழ்ந்து பாடாதவன் யார்?

ஜனங்கள் யாவரும், வணங்குவார் உம்மையே
தேசம் அனைத்தும், இயேசு நாமம் சொல்லும்

வல்லவர், சர்வ வல்லவர், ஆளுகை செய்கின்றீர்
மகிழ்ந்து புகழ்ந்து உம்மையே உயர்த்துவேன்

உலகின் நாடுகள், உமக்கே உரியன
நீரே என்றென்றும் ஆளுகை செய்கின்றீர்

பெலனும், ஞானமும், உமக்கே உரியன
மாட்சிமை, வல்லமை, உமக்குத்தானே சொந்தம்


ummaiththan patuven
uyir thantha theyvame
umakkay ootuven
uyirulla nalellamaarathanai aarathanai
thakappane umakkuththan

umathu siththaththal ulakame vanthathu
umathu iraththaththal vilai kotuththu mit

nire sirushtiththir kankinra anaiththaiyum
nire pataiththir vanam pumi anaiththum

karththave umakku anysathavan yar
um peyaraip pukazhnthu patathavan yar

janangkal yavarum vanangkuvar ummaiye
thesam anaiththum iyesu namam sollum

vallavar sarva vallavar aalukai seykinrir
makizhnthu pukazhnthu ummaiye uyarththuven

ulakin natukal umakke uriyana
nire enrenrum aalukai seykinrir

pelanum nyanamum umakke uriyana
matsimai vallamai umakkuththane sontham