உலகம் தோன்றுமுன் Ulagam Thondrum

உலகம் தோன்றுமுன் இருப்பவரே
சதாகாலமும் ஆள்பவரே
மனிதர் ஒருவரும் கண்டிராதவரே
துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே
பரிசுத்தர் நீரே – 3 பாத்திரரே

ஒருவரும் சேர்ந்திடா ஒளியில் இருப்பவரே
பெரிய காரியங்கள் செய்து முடிப்பவரே
மூவரில் ஒருவராய் என்றும் ஜொலிப்பவரே
கிருபையும் இரக்கமும்
என்றும் நிறைந்தவரே
பரிசுத்தர் நீரே – 3 பாத்திரரே

உம் நல்ல கரத்தினால்
உலகத்தை படைத்தீரே
உம் நல்ல வார்த்தையினால்
எல்லாம் சிருஷ்டித்தீரே
எனக்காக சிலுவையில்
உம் ஜீவன் கொடுத்தீரே
என்னையும் சேர்த்துகொள்ள மீண்டும் நீர் வருவீரே
பரிசுத்தர் நீரே – 3 பாத்திரரே


Ulagam Thondrum mun Iruppavarae
Sadhaa Kaalamum Aalbavarae
Manidhar Oruvarum Kandiraathavarae
Thudhigalin Mathiyil Vaasam Seibavarae

Parisuthar Neerae
Parisuthar Neerae
Parisuthar Neerae
Paathirare – 2

Oruvarum Serndhida Oliyil Iruppavare
Periya Kaariyangal Seidhu Mudippavare
Moovaril Oruvaraai Endrum Jolippavare
Kirubaiyum Irakkamum Endrum Niraindhavare

Parisuthar Neerae
Parisuthar Neerae
Parisuthar Neerae
Paathirare – 2

Um Nalla Karathinaal Ulagathai Padaitheerae
Um Valla Vaarthaiyinaal Ellam Sirushtitheerae
Enakaaga Siluvayil Um Jeevan Kodutheerae
Ennaiyum Serthukkola Meedum Neer Varuveerae – 2

Parisuthar Neerae
Parisuthar Neerae
Parisuthar Neerae
Paathirare – 2