எதுவும் பிரிப்பதில்லை Ethuvum Pirippathillai

எதுவும் பிரிப்பதில்லை
இயேசு உம் அன்பிலிருந்து
என் மனம் உம்மைப் பிரிந்து
வேறெங்கும் செல்வதில்லை

மரணமோ நாசமோ மோசமோ
எதையும் தாங்கிடுவேன்
என்ன துன்பங்கள் வந்தாலும்
இன்னும் உம்மண்டை நெருங்கிடுவேன்

உம்மோடு சிலுவையில் அறையப்பட்டேன்
உம் ஜீவன் என்னில் பெற்றேன்
இனி வாழ்வது நானல்ல
என்னில் வாழ்வது நீர்தானையா

உம்மையன்றி வேறொரு விருப்பமில்லை
என் ஆசை இயேசய்யா
உம்மை அறிந்திடும் தாகத்தினால்
இந்த உலகமே குப்பை என்றேன்


Ethuvum Pirippathillai
Iyesu Um Anpilirunthu
En Manam Ummaip Pirinthu
Verengkum Selvathillai

Maranamo Nasamo Mosamo
Ethaiyum Thangkituven
Enna Thunpangkal Vanthalum
Innum Ummantai Nerungkituven

Ummotu Siluvaiyil Araiyappatten
Um Jivan Ennil Perren
Ini Vazhvathu Nanalla
Ennil Vazhvathu Nirthanaiya

Ummaiyanri Veroru Viruppamillai
En Aasai Iyesayya
Ummai Arinthitum Thakaththinal
Intha Ulakame Kuppai Enren