என் கால்கள் சறுக்கும் En Kalgal Sarukum

என் கால்கள் சறுக்கும் நேரமெல்லாம்
கர்த்தாவே உம் அன்பு தாங்குதையா
ஆறுதல் நீர்த்தனையா – என்
அடைக்கலம் நீர்த்தனையா

உள்ளம் கலங்கும் நேரமெல்லாம்
உந்தன் ஆறுதல் தேற்றுதையா
தாங்குகிறீர் தினம் நடத்துகிறீர்
தகப்பனே உம்மை துதிப்பேன்

மலைகள் குன்றுகள் விலகினாலும்
அப்பா உம் அன்பு மாறாதையா
உந்தன் கிருபை போதுமையா
எந்தன் பெலன் நீர்தானையா

ஜீவனை பார்க்கிலும் உம் அன்பு
மிகவும் மிகவும் உயர்ந்ததையா
காயங்கள் ஆற்றும் மருத்துவரே
கருணை நிறைந்தவரே


En Kalgal Sarukum Neramelam
Karthavea Um Anbu Thnguthaiya
Aruthal Nerthanaiya – En
Adaikalam Neerthanaiya

Ullam Kalangum Neramelam
Unthan Aruthal Thotruthaiya
Thangukireer Thinam Nadathukireer
Thagapane Ummai Thuthipen

Malaikal Kunrugal Vilaginalum
Appa Um Anbu Marathaiya
Unthan Kirubai Pothumaiya
Enthan Belan Neerthanaiya

Jeevanai Parkilum Um Anbu
Migavum Migavum Uyarnthathaiya
Kayangal Atrum Maruthuvarea
Karunai Nirainthavarea