எபிநேசரே ஆராதனை Epinaesarae aaraathanai

எபிநேசரே ஆராதனை
என் துணையாளரே ஆராதனை
மறப்பேனோ உமது அன்பை
நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை
மண்டியிடுவேன் உம் பாதத்திலே

எழியோனை கண்நோக்கி பார்த்தீரையா
பெயர் சொல்லி என்னை அழைத்தீரையா
உமை விட்டு எங்கோ நான் சென்றபோதும்
எனை தேடி என்ன பின்னே வந்தீரய்யா

நீர் என் மேல் வைத்த உம் கிருபையினால்
நிர்மூலமகாமல் காத்தீரையா
கடுங்கோபத்தால் என்னை அடித்தாலுமே
கனிவாக என்னை நீர் தேற்றினீரே

இருள் என்னை சுழ்ந்திட்ட நேரத்திலே
வழி ஒன்றும் அறியாமல் தவிக்கயிலே
மறந்தீரோ என்று நான் அழுதேனையா
மறப்பேனோ என்று சொல்லி அணைத்தீரையா


epinaesarae aaraathanai
en thunnaiyaalarae aaraathanai
marappaeno umathu anpai
naan marappaeno umathu anpai
manntiyiduvaen um paathaththilae

eliyonai kannNnokki paarththeeraiyaa
peyar solli ennai alaiththeeraiyaa
umai vittu engaோ naan sentapothum
enai thaeti enna pinnae vantheerayyaa

neer en mael vaiththa um kirupaiyinaal
nirmoolamakaamal kaaththeeraiyaa
kadungopaththaal ennai atiththaalumae
kanivaaka ennai neer thaettineerae

irul ennai sulnthitta naeraththilae
vali ontum ariyaamal thavikkayilae
marantheero entu naan aluthaenaiyaa
marappaeno entu solli annaiththeeraiyaa