கடந்ததை நினைக்காதே Kadandhathai Ninaikadhae

கடந்ததை நினைக்காதே
நடந்ததை மறந்து விடு
கர்த்தர் புதியென செய்திடுவார்
இன்றே நீர் காண்பாய் – 2

மகிழ்ந்திரு நீ மகிழ்ந்திரு நீ
கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்திரு நீ – 2

நதியோரம் வளர்கின்ற விருச்சங்கள் போல்
கனிதரும் மரமாய் செழித்திருப்பாய் – 2
புது புது கனிகளை கொடுத்திடுவாய்
புகழுடன் என்றும் வாழ்ந்திடுவாய் – 2

துன்பத்தின் நாட்களும் மறைந்துவிடும்
திருப்தியாய் உலகினில் வாழ்ந்திடுவாய் – 2
புது புது கிருபை பெற்றிடுவாய்
மகிழ்ச்சியாய் என்றும் வாழ்ந்திடுவாய் – 2

மதில்களை மிதித்து நொருக்கிடுவாய்
குன்றுகளை நீயும் தகர்த்திடுவாய் – 2
புது புது வரங்களை பெற்றிடுவாய்
மேன்மையாய் என்றும் வாழ்ந்திடுவாய் – 2


Kadandhathai Ninaikadhae
Nadandhadhai Marandhu Vidu
Karthar Pudhiyana Seithiduvaar
Indrae Neer Kanbaai – 2

Magizhndhiru Nee Magizhndhiru Nee
Kartharukul Mahizhndhiru Nee – 2

Nadhiyoram Valargindra Viruchangal Pol
Kanidharum Maramaai Shezhithirupaai – 2
Pudhu Pudhu Kanigalai Koduthiduvai
Pugazhudan Endrum Vaazhndhiduvai – 2

Thunbadhin Naatkalum Maraindhuvidum
Thirupdhiyaai Ulaginil Vaazhndhiduvai – 2
Pudhu Pudhu Kirubai Petriduvai
Magizhchiyaai Endrum Vaazhndhiduvai – 2

Madhilgalai Midhidhu Norukiduvai
Kundrugalai Neeyum Thagardhiduvai – 2
Pudhu Pudhu Varangalai Pettriduvai
Maenmaiyaai Endrum Vaazhndhiduvai – 2