குருசிலே மரண பாடுகள் Kurusilae Marana paadugal

குருசிலே மரண பாடுகள்
நினைக்கையிலே நெஞ்சம் நெகிழுதே
எனக்காக தானே இதை ஏற்றுக்கொண்டீர்
உம் அன்பை நான் என்ன சொல்வேன்

எந்தன் அடிகள் எல்லாம்
உம் மேலே விழுந்ததே
என் சிந்தை மீறல்கள்
முள் முடியை தந்ததே
என்னை சிறப்பாக்கவே
சிறுமையானீரே
உம் அன்பை நான் என்ன சொல்வேன்

எந்தன் பாவ பாரத்தை
சிலுவையில் சுமந்தீரே
என்னை பரிசுத்தமாக்கவே
இரத்தம் சிந்தி மரித்தீரே
என்னை நீதிமானாக்க
நீர் நிந்தை ஏற்றீரே
உம் அன்பை நான் என்ன சொல்வேன்

எந்தன் தீய செயலினால்
ஆணி கரத்தில் பாய்ந்ததே
என் போக்கின் மீறலால்
கால்கள் கடாவப்பட்டதே
என்னை சுகமாக்கவே
நீர் காயப்பட்டீரே
உம் அன்பை நான் என்ன சொல்வேன்

என் தீய பேச்சினால்
கசப்பு காடியை ருசித்தீரே
என் இதய கடினத்தால்
விலாவில் ஈட்டி பாய்ந்ததே
எந்தன் ஆக்கினை தீர்க்க
அலங்கோலம் ஆனீரே
உம் அன்பை நான் என்ன சொல்வேன்


Kurusilae Marana paadugal
Ninaikaiyile nenjam negizhuthe
Enakaaga thanae
Ithai yetru kondeer
Um anbai naan
Enna solven

Enthan adigal ellam
um mela vizhunthathe
En sinthai meeralgal
mul mudiyai thanthathe
Ennai sirapaakave sirumai aaneere
Um anbai naan
Enna solven

Enthan paava baarathai
siluvaiyil sumantheere
Ennai parisutham aakave
retham sinthi maritheere
Ennai neethimaanaaka
neer ninthai yetrire
Um anbai naan
Enna solven

Enthan theeya seyalinaal aani karathil paynthathe
En pokin meeralaal kaalgal kadaava patathe
Ennai sugamaakave neer kaayapateere
Um anbai naan
Enna solven

En theeya pechchinaal kasappu kaadiyai rusiththeere
En idhaya kadinaththaal vilaavil eetti paaithathe
Enthan aakkinai theerkka alangolam aaneere
Um anbai naan Enna solaven