சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன் Singa kepiyil naan vilunthaen

சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன்
அவர் என்னோடு அமர்ந்திருந்தார்
சுட்டெரிக்கும் அக்கினியில் நடந்தேன்
பனித்துளியாய் என்னை நனைத்தார்

சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார் – 2
அவரே என்னை காப்பவர்
அவரே என்னை காண்பவர் – 2
சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார் – 2

எதிரிகள் எனை சுற்றி வந்தாலும்
தூதர் சேனைகள் கொண்டென்னை காப்பாரே – 2
ஆவியினால் யுத்தம் வெல்வேனே
சாத்தானை சமுத்திரம் விழுங்குமே – 2

அவரே என்னை காப்பவர்
அவரே என்னை காண்பவர் – 2
சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார் – 2

இராஜ்ஜியம் எனக்குள்ளே வந்ததால்
சூழ்ச்சிகள் எனை ஒன்றும் செய்யாதே – 2
அற்புதம் எனக்காக செய்பவர்
என்னை அதிசயமாய் வழி நடத்துவார் – 2

அவரே என்னை காப்பவர்
அவரே என்னை காண்பவர் – 2
சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார் – 2


singa kepiyil naan vilunthaen
avar ennodu amarnthirunthaar
sutterikkum akkiniyil nadanthaen
paniththuliyaay ennai nanaiththaar

singa kepiyo soolai neruppo
avar ennai kaaththiduvaar – 2
avarae ennai kaappavar
avarae ennai kaannpavar – 2
singa kepiyo soolai neruppo
avar ennai kaaththiduvaar – 2

ethirikal enai sutti vanthaalum
thoothar senaikal konndennai kaappaarae – 2
aaviyinaal yuththam velvaenae
saaththaanai samuththiram vilungumae – 2

avarae ennai kaappavar
avarae ennai kaannpavar – 2
singa kepiyo soolai neruppo
avar ennai kaaththiduvaar – 2

iraajjiyam enakkullae vanthathaal
soolchchikal enai ontum seyyaathae – 2
arputham enakkaaka seypavar
ennai athisayamaay vali nadaththuvaar – 2

avarae ennai kaappavar
avarae ennai kaannpavar – 2
singa kepiyo soolai neruppo
avar ennai kaaththiduvaar – 2