தொலைந்து போன Tholainthu pona

தொலைந்து போன ஆடு நான்
என்னை தேடி வரனுமா
ஆடுகளெல்லாம் அங்கிருக்க
என்னை மட்டும் தேடனுமா

தகுதியற்ற என்னை தேடி வந்த தெய்வம்
வெறுமையான என்னை வெறுக்காத தெய்வம்
தொலைந்து போன என்னை விட்டுக்கொடுக்காத தெய்வம்
வீணனான என்னை உயர்த்தி வைத்த தெய்வம்

மேய்ப்பனின் கண்கள் ஆடுகள் மேல்
நோக்கமாய் இருக்கும் ஆ….அ…
தேவனின் கண்கள் என் மேலே
நோக்கமாய் இருக்கும் ஆ…அ….
தீயவர் என்னை தீண்டிட நினைத்தால்
தூயவர் கைகள் காத்திட ஓங்கும்


Tholainthu pona Aadu Naan
Ennai theydi varanuma
Tholainthu pona Aadu Naan
Ennai theydi varanuma
Aadugalellam angiruka
Enna matum theydanuma

Thaguthiyatra ennai theydi vantha deivam
Verumaiyaana ennai verukaatha deivam
Tholainthu pona ennai vitukodukaatha deivam
Veenanaana ennai uyarthi veitha deivam

Meipanin kangal aadugal Mel
Nokamaai irukum
En devanin kangal en meley
Nokamaai irukum
Theeyavar ennai theendida ninaithal
Thooyavar kaigal kaathida oongum