நாட்கள் நெய்கிறவன் Natkal neykiravan

நாட்கள் நெய்கிறவன் எரிகிற
நாடாவிலும் தீவிரமாய் ஓடுகிறது ஓ
நாட்கள் அஞ்சற்காரன் ஓட்டத்தைக்
காட்டிலும் தீவிரமாய் ஓடுகிறது – ஓ

ஆசைகாட்டி மோசம் செய்யும் சாத்தான்
உன்னை நாசமாக்க நேச வலையை விரிப்பான்
இனம் கண்டிடு எதிர்த்து வென்றிடு
உன்னத தேவன் மறைவை நோக்கி
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு

ஓடும் ஓட்டம் வீணாய் என்றும் ஓடாதே நீ
ஆடும் ஆட்டம் வீணாய் போகும் மறவாதே
காடு மேடுகள் கரடு பள்ளங்கள்
தவறும் இடறும் கவனம் தேவை
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு

வருகின்ற நாட்கள் பொல்லாதவைகள்
ஆனதால் உன்
காலத்தைப் பயனுள்ளதாய் மாற்றிடு
காலம் செல்லாது இனி வாழ்வும் நில்லாது
எழுந்திடு திருந்திடு இயேசுவண்டை
ஓடு ஓடு ஓடு ஓடு


Natkal neykiravan erikira
natavilum thiviramay ootukirathu oo
natkal anysarkaran oottaththaik
kattilum thiviramay ootukirathu oo

aasaikatti mosam seyyum saththan
unnai nasamakka nesa valaiyai virippan
inam kantitu ethirththu venritu
unnatha thevan maraivai nokki
ootu ootu ootu ootu

ootum oottam vinay enrum ootathe ni
aatum aattam vinay pokum maravathe
katu metukal karatu pallangkal
thavarum itarum kavanam thevai
ootu ootu ootu ootu

varukinra natkal pollathavaikal
aanathal un
kalaththaip payanullathay marritu
kalam sellathu ini vazhvum nillathu
ezhunthitu thirunthitu iyesuvantai
ootu ootu ootu ootu