நீர் செய்த நன்மைகள் Neer Seitha Nanmaigal

நீர் செய்த நன்மைகள்
நினைத்து நினைத்து நான்
நன்றி சொல்லி மகிழ்ந்திருப்பேன்

கொடிய என் குணம் மாற்றினீர்
கோடிக் கோடி நன்றி ஐயா
செடியே உம்மில் இணைந்த
கொடியாய் என்னை மாற்றினீர் – என் தேவா

கல்லான இதயமதை
இல்லாமல் போகச் செய்தீர்
கனிவுள்ள இதயம் தந்தீர்
கர்த்தாவே உம்மை துதிப்பேன் – என்றென்றும்

என் பாவ தோஷமெல்லாம்
சிலுவையில் தீர்த்தீரையா
சந்தோஷம் பொங்குதையா
சங்கீதம் பிறந்ததையா – இந்நாளில்

ஒன்றுமில்லா ஏழை என்னை
கண்ணோக்கி பார்த்தீரையா
என்றும் மாறா உந்தன் அன்பால்
அணைத்துக் கொண்டீரையா – என் ராஜா


Neer Seitha Nanmaigal
Ninaithu Ninaithu Naan
Nanti Solli Makilnthiruppaen

Kotiya En Kunam Maattineer
Kotik Koti Nanti Aiyaa
Setiyae Ummil Innaintha
Kotiyaay Ennai Maattineer – En Thaevaa

Kallaana Ithayamathai
Illaamal Pokach Seytheer
Kanivulla Ithayam Thantheer
Karththaavae Ummai Thuthippaen – Ententum

En Paava Thoshamellaam
Siluvaiyil Theerththeeraiyaa
Santhosham Ponguthaiyaa
Sangatham Piranthathaiyaa – Innaalil

Ontumillaa Aelai Ennai
Kannnnokki Paarththeeraiyaa
Entum Maaraa Unthan Anpaal
Annaiththuk Konnteeraiyaa – En Raajaa