நீ தனிமையில் இல்லை Ni thanimaiyil illai

நீ தனிமையில் இல்லை மகனே
நீ தனிமையில் இல்லை மகளே
உன் சூழ்நிலையை அறிந்திருக்கிறேன்
உன் கண்ணீரையும் கண்டிருக்கிறேன்
உள்ளம் தளர்ந்திடாதே மனம் சோர்ந்திடாதே
பலம் கொண்டு திடமாய் இரு நீ

தடைகளை கண்டு நீயும் பயந்திடாதே
தடைகளை உடைப்பவர் நான் அல்லவா
சூழ்நிலையை கண்டு நீயும் துவண்டிடாதே
உன் துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றிடுவேன்
உன்னை உருவாக்கின கர்த்தர் நானல்லவா
உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் நானல்லவா

ஆதாரம் இல்லை என்று தவிக்கிறாயோ
அநாதை ஆனேன் என்று அழுகிறாயோ
யார் மறந்தாலும் உன்னை நான் மறப்பதில்லை
நீ பயப்படாதே உனக்கு நான் துணை நிற்பேன்
உன்னை உருவாக்கின கர்த்தர் நானல்லவா
உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் நானல்லவா


Ni thanimaiyil illai makane
ni thanimaiyil illai makale
un suzhnilaiyai arinthirukkiren
un kanniraiyum kantirukkiren
ullam thalarnthitathe manam sornthitathe
palam kontu thitamay iru ni

thataikalai kantu niyum payanthitathe
thataikalai utaippavar nan allava
suzhnilaiyai kantu niyum thuvantitathe
un thukkaththai santhoshamay marrituven
unnai uruvakkina karththar nanallava
unnai peyar solli azhaiththavar nanallava

aatharam illai enru thavikkirayo
anathai aanen enru azhukirayo
yar maranthalum unnai nan marappathillai
ni payappatathe unakku nan thunai nirpen
unnai uruvakkina karththar nanallava
unnai peyar solli azhaiththavar nanallava