பிரார்த்தனை கேட்கணும் Pirarththanai ketkanum

பிரார்த்தனை கேட்கணும்
என் அன்பு இயேசப்பா
கண்ணீரின் ஜெபத்திற்கு
பதில் தாங்கப்பா இயேசப்பா
தாங்கப்பா… இப்போ தாங்கப்பா
தாங்கப்பா பதிலை தாங்கப்பா

எலியா என்னை கேட்டருளும் என்று ஜெபித்தாரே
எளியவன் நானும் இன்று ஜெபிக்கிறேனைய்யா

ஆகாரின் அழுகைக்கு பதில் கொடுத்தீங்க
அடிமையின் கதறலுக்கு செவி சாய்ங்கப்பா

பத்திமேயு கூக்குரலை கேட்டீங்களேயப்பா
என் பரிதாப நிலையையெல்லாம் மாற்றுங்களேயப்பா


Pirarththanai ketkanum
en anpu iyesappa
kannirin jepaththirku
pathil thangkappa iyesappa
thangkappa ippo thangkappa
thangkappa pathilai thangkappa

eliya ennai kettarulum enru jepiththare
eliyavan nanum inru jepikkirenaiyya

aakarin azhukaikku pathil kotuththingka
atimaiyin katharalukku sevi sayngkappa

paththimeyu kukkuralai kettingkaleyappa
en parithapa nilaiyaiyellam marrungkaleyappa