பிறந்த நாள் முதல் இந்த Pirantha Naal Mudhal

பிறந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை
என்னை காத்து வந்தீர்
இதுவரை நடத்தினீர் இனியும் நடத்துவீர்
உமக்கு நன்றி ஐயா

எந்தன் எலும்புகள் உருவாகும் முன்னமே
என்னை அறிந்த தெய்வம் நீரே

உம்மையே உயர்த்திடுவேன்
உம்மையே துதித்திடுவேன்

தாயின் கருவில் என்னை நீர் தாங்கினீர்
இறுதி நாள் வரை சுமந்திடுவீர்

எத்தனை தீமைகள் என்னை சூழ்ந்தாலும்
கண்மணி போல் என்னை பாதுகாத்தீர்

அனுதினம் நல்ல உணவு தந்தீர்
தேவை அறிந்து உதவி செய்தீர்


Pirantha Naal Mudhal Intha Naal Varai
Ennai Kathu Vanther
Ithuvarai Nadathiner Eniyum Nadathuver
Umaku Nandri Iyya

Endhan Elumbugal Uruvagum Munamea
Ennai Aritha Theivam Neerae

Ummaiye Uyarthiduven
Ummaiye Thuthithiduven

Thayin Karuvil Ennai Neer Thangineer
Eruthinal Varai Sumathiduver

Ethanai Theimaigal Ennai Suzhnthalum
Kanmani Pol Ennai Pathukather

Anudhinam Nalla Unavu Thanther
Thevai Arinthu Udavi Seidher