வைகரையில் உமக்காக vaikaraiyil umakkaaka

வைகரையில் உமக்காக
வழிமேல் விழிவைத்து
காத்திருக்கின்றேன் இறைவா
காலை நேரம் உமக்காக
வழிமேல் விழிவைத்து
காத்திருக்கின்றேன் இறைவா
என் ஜெபம் கேட்டு பதில் தாரும்
பெருமூச்சைப் பார்த்து மனமிரங்கும்வைகரையில் உமக்காகவைகரையில் உமக்காக
வழிமேல் விழிவைத்து
காத்திருக்கின்றேன் இறைவா
காலை நேரம் உமக்காக
வழிமேல் விழிவைத்து
காத்திருக்கின்றேன் இறைவா
என் ஜெபம் கேட்டு பதில் தாரும்
பெருமூச்சைப் பார்த்து மனமிரங்கும்

உம்இல்லம் வந்தேன் உம் கிருபையினால்
பயபக்தியோடு பணிந்து கொண்டேன்
நிறைவான மகிழ்ச்சி உம்சமூகத்தில்
குறைவில்லாத பேரின்பம் உம்பாதத்தில்

ஆட்சி செய்யும் ஆளுநர் நீர்தானய்யா
உம்மையன்றி வேறுஒரு செல்வம இல்லையே
நீர்தானே எனது உரிமைச் சொத்து
எனக்குரிய பங்கு நீர்தானய்யா

படுகுழியில் பாதாளத்தில் விடமாட்டீர்
அழிந்துபோக அனுமதியும் தரமாட்டீர்
என்இதயம் பூரித்து துள்ளுகின்றது
என்உடலும் பாதுகாப்பில் இளைப்பாறுது

உம் கிருபையால் காலைதோறும் திருப்தியாக்கும்
நாளெல்லாம் களிகூர்ந்து மகிழ்ந்திருப்பேன்
எப்போதும் என்முன்னே நீர்தானய்யா
ஒருபோதும் அசைவுற விடமாட்டீர்


vaikaraiyil umakkaaka
valimael vilivaiththu
kaaththirukkinten iraivaa
kaalai naeram umakkaaka
valimael vilivaiththu
kaaththirukkinten iraivaa
en jepam kaettu pathil thaarum
perumoochchaip paarththu manamirangum

umillam vanthaen um kirupaiyinaal
payapakthiyodu panninthu konntaen
niraivaana makilchchi umsamookaththil
kuraivillaatha paerinpam umpaathaththil

aatchi seyyum aalunar neerthaanayyaa
ummaiyanti vaeruoru selvama illaiyae
neerthaanae enathu urimaich soththu
enakkuriya pangu neerthaanayyaa

padukuliyil paathaalaththil vidamaattir
alinthupoka anumathiyum tharamaattir
enithayam pooriththu thullukintathu
enudalum paathukaappil ilaippaaruthu

um kirupaiyaal kaalaithorum thirupthiyaakkum
naalellaam kalikoornthu makilnthiruppaen
eppothum enmunnae neerthaanayyaa
orupothum asaivura vidamaattir