భాసిల్లెను సిలువలో- Bhaasillenu Siluvalo

భాసిల్లెను సిలువలో పాపక్షమా

భాసిల్లెను సిలువలో పాపక్షమా
యేసు ప్రభూ నీ దివ్య క్షమా      ||భాసిల్లెను||

కలువరిలో నా పాపము పొంచి
సిలువకు నిన్ను యాహుతి చేసి
కలుషహరా కరుణించితివి (2)      ||భాసిల్లెను||

దోషము చేసినది నేనెకదా
మోసముతో బ్రతికిన నేనెకదా
మోసితివా నా శాపభారం (2)     ||భాసిల్లెను||

పాపము చేసి గడించితి మరణం
శాపమెగా నేనార్జించినది
కాపరివై నను బ్రోచితివి (2)     ||భాసిల్లెను||

నీ మరణపు వేదన వృధా గాదు
నా మది నీ వేదనలో మునిగెను
క్షేమము కలిగెను హృదయములో (2)     ||భాసిల్లెను||

ఎందులకో నాపై ఈ ప్రేమ
అందదయ్యా స్వామీ నా మదికి
అందులకే భయమొందితిని (2)     ||భాసిల్లెను||

నమ్మిన వారిని కాదన వనియు
నెమ్మది నొసగెడి నా ప్రభుడవని
నమ్మితి నీ పాదంబులను (2)      ||భాసిల్లెను||


Bhaasillenu Siluvalo Paapa Kshamaa
Yesu Prabhu Nee Divya Kshamaa         ||Bhaasillenu||

Kaluvarilo Naa Paapamu Ponchi
Siluvaku Ninnu Yaahuthi Chesi
Kalusha Haraa Karuninchithivi (2)       ||Bhaasillenu||

Doshamu Chesinadi Nene Kadaa
Mosamutho Brathikina Nene Kadaa
Mosithivaa Naa Shaapa Bhaaram (2)       ||Bhaasillenu||

Paapamu Chesi Gadinchithi Maranam
Shaapamegaa Nenaarjinchinadi
Kaaparivai Nanu Brochithivi (2)       ||Bhaasillenu||

Nee Maranapu Vedana Vrudhaa Gaadu
Naa Madi Nee Vedanalo Munigenu
Kshemamu Kaligenu Hrudayamulo (2)       ||Bhaasillenu||

Endulako Naapai Ee Prema
Andadayyaa Swamee Naa Madiki
Andulake Bhayamondithini (2)       ||Bhaasillenu||

Nammina Vaarini Kaadana Vaniyu
Nemmadi Nosagedi Naa Prabhudavani
Nammithi Nee Paadambulanu (2) ||Bhaasillenu||