Adiginadi Konthe Ainaa అడిగినది కొంతే అయినా

అడిగినది కొంతే అయినా
పొందినది ఎంతో దేవా
ప్రతిగా ఏమివ్వగలనయా
నిను స్తుతియించే హృదయము తప్ప
నా జీవితం నీకే అంకితమయ్యా – (4) ||అడిగినది||

ఊహించలేని వివరింపజాలని
నీ కార్యములు ఆశ్చర్యమే
యోచించినా నా వర్ణనకందని
నీ కృపా కనికరములు అత్యున్నతమే
తరతరములకు మారని నీ ఉన్నత ప్రేమా
యుగయుగములకు నీకే ఘనతా మహిమా
సతతం నిను నే కొనియాడెదను
సకలం నీ నామముకే స్తోత్రము తగును ||అడిగినది||

క్షణ భంగురం నా క్షయ జీవితం
కాచావయ్యా నను నీ రెక్కల నీడ
ఏ యోగ్యత లేని అల్పురాల నన్ను
హెచ్చించావయ్యా నీ ప్రేమ తోడ
నా ఆశ్రయ దుర్గము నీవే యేసయ్య
నా రక్షణ శృంగము నీవే మెస్సయ్య
నా స్తుతికి పాత్రుడవు నీవేనయ్యా
ఈ స్తోత్ర కీర్తన నీకేనయ్యా ||అడిగినది||

మహిమోన్నతుడా నను మరువని విభుడా
ప్రణుతించెదను నిన్నే నిరతం
నిష్కలంకుడా నిర్మలాత్ముడా
ప్రకటించెదను నీ పావన చరితం
నా అతిశయము నీవే నా యేసయ్యా
నా ఆధారము నీవే నా మెస్సయ్యా
నా ఆరాధన ఆలాపన నీకేనయ్యా
ఈ దీన సేవను చేకొనుమయ్యా ||అడిగినది||


Adiginadi Konthe Ainaa
Pondinadi Entho Devaa
Prathigaa Emivvagalanayaa
Ninu Sthuthiyinche Hrudayamu Thappa
Naa Jeevitham Neeke Ankithamayyaa – (4) ||Adiginadi|

Oohinchaleni Vivarimpajaalani
Nee Kaaryamulu Aascharyame
Yochinchinaa Naa Varnanakandani
Nee Krupaa Kanikaramulu Athyunnathame
Tharatharamulaku Maarani Nee Unnatha Premaa
Yugayugamulaku Neeke Ghanatha Mahimaa
Sathatham Ninu Ne Koniyaadedanu
Sakalam Nee Naamamuke Sthothramu Thagunu ||Adiginadi||

Kshana Bhanguram Naa Kshaya Jeevitham
Kaachaavayyaa Nanu Nee Rekkala Needa
Ae Yogyatha Leni Alpuraala Nannu
Hechchinchaavayyaa Nee Prema Thoda
Naa Aashraya Durgamu Neeve Yesayya
Naa Rakshana Shrungamu Neeve Messaiah
Naa Sthuthiki Paathrudavu Neevenayyaa
Ee Sthothra Keerthana Neekenayyaa ||Adiginadi||

Mahimonnathudaa Nanu Maruvani Vibhudaa
Pranuthinchedanu Ninne Niratham
Nishkalankudaa Nirmalaathmudaa
Prakatinchedanu Nee Paavana Charitham
Naa Athishayamu Neeve Naa Yesayyaa
Naa Aadhaaramu Neeve Naa Messaiah
Naa Aaraadhana Aalaapana Neekenayya
Ee Deena Sevanu Chekonumayyaaa ||Adiginadi||

Agni Mandinchu Naalo
అగ్ని మండించు నాలో

అగ్ని మండించు – నాలో అగ్ని మండించు (2)
పరిశుద్ధాత్ముడా – నాలో అగ్ని మండించు (2)

అగ్ని మండుచుండెనే – పొద కాలిపోలేదుగా (2)
ఆ అగ్ని లో నుండే – నీవు మోషేను దర్శించినావే (2) ||అగ్ని|

అగ్ని కాల్చి వేసెనే – సిద్ధం చేసిన అర్పణను (2)
ఆ అగ్ని ద్వారానే – నీవు గిద్యోన్ని దైర్యపరచితివే (2) ||అగ్ని||

అగ్ని కాన రానందునా – వారు సిగ్గు పడిపోయిరే (2)
నీ అగ్ని దిగిరాగా – నీవు ఏలియాను ఘన పరచినావే (2) ||అగ్ని||

ప్రాణ ఆత్మ శరీరము – నీకే అర్పించు చున్నానయ్యా (2)
నీ ఆత్మ వరములతో – నను అలంకరించుమయా (2) ||అగ్ని||


Agni Mandinchu – Naalo Agni Mandinchu (2)
Parishuddhaathmudaa – Naalo Agni Mandinchu (2)

Agni Manduchundene – Poda Kaalipoledugaa (2)
Aa Agnilo Nunde Neevu Moshenu Darshinchinaave (2) ||Agni||

Agni Kaalchi Vesene – Siddham Chesina Arpananu (2)
Aa Agni Dwaaraane – Neevu Gidyonni Dhairyaparachithive (2)||Agni||

Agni Kaana Raananduna – Vaaru Siggu Padipoyire (2)
Nee Agni Digi Raagaa – Neevu Eliyaanu Ghana Parachinaave (2)||Agni||

Praana Aathma Shareeramu – Neeke Arpinchuchunnaanayyaa (2)
Nee Aathma Varamulatho – Nanu Alankarinchumayaa (2) ||Agni||


Adavi Chetla Naduma
అడవి చెట్ల నడుమ

అడవి చెట్ల నడుమ
ఒక జల్దరు వృక్షం వలె
పరిశుద్ధుల సమాజములో
యేసు ప్రజ్వలించుచున్నాడు (2)
కీర్తింతున్ నా ప్రభుని
జీవ కాలమెల్ల ప్రభు యేసుని
కృతజ్ఞతతో స్తుతించెదను (2)

షారోను రోజాయనే
లోయ పద్మమును ఆయనే
అతిపరిశుద్ధుడు ఆయనే
పదివేలలో అతిశ్రేష్టుడు (2) ||కీర్తింతున్||

మనోవేదన సహించలేక
సిలువ వైపు నే చూడగా
లేవనెత్తి నన్నెత్తుకొని
భయపడకుమని అంటివి (2) ||కీర్తింతున్||

ఘనమైన నా ప్రభువా
నీ రక్త ప్రభావమున
నా హృదయము కడిగితివి
నీకే నా స్తుతి ఘనత(2) ||కీర్తింతున్||


Adavi Chetla Naduma
Oka Jaldaru Vruksham Vale
Parishuddula Samaajamulo
Yesu Prajvalinchuchunnaadu (2)
Keerthinthun Naa Prabhuni
Jeeva Kaalamella Prabhu Yesuni
Kruthagnathatho Sthuthinchedanu (2)

Shaaronu Rojaayane
Loya Padmamunu Aayane
Athi Parishudhdhudu Aayane
Padi Velalo Athi Shreshtudu (2) ||Keerthinthun||

Manovedana Sahinchaleka
Siluva Vaipu Ne Choodaga
Levanethi Nannethukoni
Bhayapadakumani Antivi (2) ||Keerthinthun||

Ghanamaina Naa Prabhuva
Nee Raktha Prabhaavamuna
Naa Hrudayamu Kadigithivi
Neeke Naa Sthuthi Ghanatha (2) ||Keerthinthun||

Adagaka Mundhe Akkaralerigi
అడగక ముందే అక్కరలెరిగి

అడగక ముందే అక్కరలెరిగి
అవసరాలు తీర్చిన ఆత్మీయుడా
ఎందరు ఉన్నా బంధువు నీవే
బంధాలను పెంచిన భాగ్యవంతుడా

పదే పదే నేను పాడుకోనా
ప్రతి చోట నీ మాట నా పాటగా
మరి మరి నే చాటుకోనా
మనసంతా పులకించని సాక్షిగా
నా జీవిత గమనానికి గమ్యము నీవే
చితికిన నా గుండెకు ప్రాణం నీవే (2) ||పదే పదే||

మమతల మహా రాజా
(నా) యేసు రాజా (4)

అడగక ముందే అక్కరలెరిగి
అవసరాలు తీర్చిన ఆత్మీయుడా
ఎందరు ఉన్నా బంధువు నీవే
బంధాలను పెంచిన భాగ్యవంతుడా (2)

అవసరాలు తీర్చిన ఆత్మీయుడా
బంధాలను పెంచిన భాగ్యవంతుడా (2) ||మమతల||

అడిగిన వేళ అక్కున చేరి
అనురాగం పంచిన అమ్మవు నీవే
నలిగిన వేళ నా దరి చేరి
నమ్మకాన్ని పెంచిన నాన్నవు నీవే (2)
అనురాగం పంచిన అమ్మవు నీవే
నమ్మకాన్ని పెంచిన నాన్నవు నీవే (2) ||పదే పదే||


Adagaka Mundhe Akkaralerigi
Avasaraalu Theerchina Aathmeeyudaa
Endaru Unaa Bandhuvu Neeve
Bandhaalanu Penchina Bhaagyavanthudaa

Padhe Padhe Nenu Paadukonaa
Prathi Chota Nee Maata Naa Paatagaa
Mari Mari Ne Chaatukonaa
Manasantha Pulakinchani Saakshigaa
Naa Jeevitha Gamanaaniki Gamyamu Neeve
Chithikina Naa Gundeku Praanam Neeve (2) ||Padhe Padhe||

Mamathala Maha Raajaa
(Naa) Yesu Raajaa (4)

Adagaka Mundhe Akkaralerigi
Avasaraalu Theerchina Aathmeeyudaa
Endaru Unaa Bandhuvu Neeve
Bandhaalanu Penchina Bhaagyavanthudaa (2)
Avasaraalu Theerchina Aathmeeyudaa
Bandhaalanu Penchina Bhaagyavanthudaa (2) ||Mamathala||

Adigina Vela Akkuna Cheri
Anuraagam Panchina Ammavu Neeve
Naligina Vela Naa Dari Cheri
Nammakaanni Penchina Naannavu Neeve (2)
Anuraagam Panchina Ammavu Neeve
Nammakaanni Penchina Naannavu Neeve (2) ||Padhe Padhe||

Kshanikamaina Brathukuraa

క్షణికమైన బ్రతుకురా ఇది సోదరా
క్షణికమైన సుఖమురా ఇది (2)
ఓ స్నేహితుడా, ఓ స్నేహితుడా యోచించుమా
సృష్టికర్తను స్మరణ చేయుమా
దైవ ప్రేమను మదిని నిలుపుమా
ఆ యేసు ప్రేమను నీ మదిని నిలుపుమా ||క్షణికమైన||

ఎంత బ్రతికినా ఈ లోకమును విడిచిపెట్టి పోవలెను తెలుసా నీకు (2)
ఊరికి పోవు త్రోవ యెరుగుమయ్యా (2)
ఆ త్రొవే యేసని తెలుసుకొనుమయ్యా (2) ||ఓ స్నేహితుడా||

గడ్డిపువ్వును పోలిన బ్రతుకు ఎండి పోయి వాడి పోవు తెలుసా నీకు (2)
ఆవిరివంటి బ్రతుకు ఎగిరిపోవును (2)
ప్రభు యేసుని నమ్మితే నిత్యజీవము (2) ||ఓ స్నేహితుడా||


Kshanikamaina Brathukuraa Idi Sodaraa
Kshanikamaina Sukhamuraa Idi (2)
O Snehithudaa, O Snehithudaa Yochinchumaa
Srushtikarthanu Smarana Cheyumaa
Daiva Premanu Madini Nilupumaa
Aa Yesu Premanu Nee Madini Nilupumaa ||Kshanikamaina||

Entha Brathikinaa Ee Lokamunu Vidichi Petti Povalenu Thelusaa Neeku (2)
Ooriki Povu Throva Yerugumayyaa (2)
Aa Throve Yesani Thelusukonumayyaa (2) ||O Snehithudaa||

Gaddi Puvvunu Polina Brathuku Endi Poyi Vaadi Povu Thelusaa Neeku (2)
Aaviri Vanti Brathuku Egiripovunu (2)
Prabhu Yesuni Nammithe Nithya Jeevamu (2) ||O Snehithudaa||